Клас Олио с награда за най-добър износител

Клас Олио с награда за най-добър износител

„“Стандарт“ винаги търси и показва добрия пример. Това ще направим и днес. Миналата година пандемията удари най-много износа. Затова тази година наградите на „Стандарт“ са за износителите, които имат устойчивост на външния пазар.“ Това заяви зам.главният редактор на „Стандарт“ Екатерина Николова по време на връчване на отличията.
„Щастлив съм, че представлявам компания, която продължава своето устойчиво развитие, без нито лев субсидия от Европа“ – сподели г-н Атанас Кънчев – директор външнотърговски отношения на „Клас Олио“ ЕАД.

„Наистина, по време на пандемията, нашата компания остана стабилна по отношение на производството на рафинирано, нерафинирано олио и белен слънчоглед – Bakery grade. Наскоро открихме нови производствени и преработвателни мощности, за да можем да отговорим на очакванията на нашите клиенти“ – сподели Кънчев на г-н Ерхан Топчу – секретар на посолството на Република Турция у нас, от когото получи наградата.

Сред отличените компании на церемонията на в-к „Стандарт“ бяха още Фабриката за шоколади в Своге, Белла България, Катаржина Естейт и други.   

Меджик Флейм официално откри най-новата си преработвателна линия

Меджик Флейм официално откри най-новата си преработвателна линия

С тържествена Света литургия и водосвет официално открихме най-новата, производствена линия #5 за преработка на слънчоглед – Bakery grade на територията на завода ни в Рилци, Добрич.

На церемонията присъстваха собственикът на „Меджик Флейм“ ЕООД и „Клас Олио“ ЕАД – г-н Едуард Багдасарян, г-н Борислав Стоянов – изпълнителен директор на предприятието, официални гости, партньори и колеги.

 

„С новата ни линия за преработка на слънчоглед, достигнахме капацитет от 10 000 тона белена ядка/ месечно, което е атестат за доброто ни представяне на международните пазари. Благодарим за доверието на нашите европейски партньори, които ценят високо нашата продукция. Това стимулира по естествен път развитието на компанията ни, като същевременно разкриваме и нови работни места, което е от изключителна важност за региона“ – сподели г-н Стоянов.

„Както виждате, намираме се в чисто нова сграда, където освен новата ни линия, предстои да бъдат изградени офисни, складови площи и защо не още една – две преработвателни линии?“ – коментира г-н Багдасарян.

 

*От износител на слънчоглед, през последните години България се превърна във вносител, благодарение на инвестициите в сектора, които позволяват родната продукция да се преработва у нас. Това повишава добавената стойност на земеделската продукция и допринася за развитието на българската икономика.

*бел. на редактора

Свободна позиция за главен счетоводител, базиран в София

Свободна позиция за главен счетоводител, базиран в София

Меджик Флейм е бързоразвиваща се Група заета в сектор преработка на слънчоглед и производство на слънчогледово олио. Групата се състои от 6 компании, като основни са 2 от тях заети с производство.

Меджик Флейм е лидер на пазара на  реализация в България за производство на белен слънчголед, биркети и пелети.

Присъединявайки се към нашия екип Вие ще имате шанса да се развивате в среда от колеги с подобни ценности и да знаете, че работата Ви носи удовлетвореност.

Ние вярваме, че всеки един от служителите допринася и е отговорен за положителната промяна около нас.

Основни дейности:

Съвместно с финансовия директор и ръководейки оперативната счетоводна дейност, вие ще бъдете основна движеща сила за финансовия успех на фирмата. От вас се очаква да:

 • Отговаряте за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и предотвратяване на злоупотреби в процеса на изразходване на материалите и паричните средства;
 • Участвате при разработване на финансовия план и на методически указания за него;
 • Осигурявате съставянето на счетоводните отчети и изготвянето на балансите в определените срокове;
 • Участвате при анализиране на финансовите резултати и предлагате мерки за подобряването им;
 • Изготвяте доклади, справки и други документи по искане на финансовия директор;
 • Работи в тясно сътрудничество с други вътрешни отдели на компанията като подпомага и контролира дейността им.
 • Участва в създаването и управлението на вътрешни проекти по въвеждането на политики и процедури на групово ниво.
 • Контролира спазването на установените вътрешно – фирмени правила по оформяне на документите, свързани с движението на финансовите средства, стоково – материалните запаси, активите на дружеството, разчетите и плажежните задължения
 • Участва в комисиите по редовното извършване на инвентаризациите и контролира своевременното отразяване на резултатите от тях.
 • Своевременно отразява всички стопански операции, съгласно утвърдена счетоводна политика и корпоративни правила.
 • Участие в процесите по счетоводно приключване и изготвяне на счетоводни отчети на 3 от дружествата в групата;
 • Изготвянето на годишни и междинни консолидирани финансови отчети на дружествата от Групата;

Умения необходими за ролята

 • Висше счетоводно- икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;.
 • Трудов опит: минимум 5 г. трудов стаж по специалността;
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Експерт в ползване на счетоводни програмни продукти, с предимство са кандидати с познания в счетоводни системи Expert M и Бизнес Навигатор.
 • Добри умения за приоритизация на задачите;
 • Много добро познаване и прилагане на Данъчното законодателство и международни счетоводни стандарти;
 • Работа със Счетоводни стандарти, ВОП и ВОД на стоки и услуги, счетоводни сметки /активни, пасивни, активнно-пасивни/
 • Добри комуникативни умения и желание за работа в екип
 • Правилното осчетоводяване на паричните потоци;
 • Добри и осъвременени познания свързани с нормативната уредба:

В замяна ние ще Ви предложим:

 • Високо професионална и бързо развиваща се бизнес среда;
 • Добра работна етика;
 • Възможност да видите плодовете на вашите усилия;
 • Отлични условия на труд;
 • Карта Мутлтиспорт
 • Възможност за кариерно развитие и създаване на счетоводно/одитно звено в групата;
 • Конкуренто възнаграждение и допълнителни стимули свързани с резултатите на компанията;
 • Социални придобивки
 • Възнаграждението ще ви изненада приятно;

Ако желаеш да се присъединиш към професионалната общност на Меджик Флейм Груп, моля представете своя автобиография на bhristov@magicflame.eu. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. Мотивационно писмо /написано конкретно за настоящата кандидатура/ е предимство.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.