Брикетите от Биомаса – Евтино и екологично решение

„Най-големият замърсител на въздуха в столицата през зимните месеци е отоплението на дърва и въглища.“ – Йорданка Фандъкова – кмет на София…

В наши дни стремежът към увеличаване на употребата на зелена енергия е не просто мода, а необходимост. Всеки се възмущава от замърсения въздух в населените места, но не всеки си дава сметка, колко голям е личния му принос по отношение замърсяването на атмосферата.

Същевременно всеки е наясно с проблемите свързани с глобалното затопляне – феномен с който сме длъжни да се съобразим, като променим живота си с мисъл за природата и като намалим замърсяването на околната среда, доколкото ни е възможно.

Основния източник на енергия за повечето райони по света са изкопаемите горива, като най-широко разпространена е употребата на въглища, които захранват котлите за да произвеждат пара, която се преобразува в енергия.

Употребата на въглища е сред основните фактори за замърсяването на околната среда. Ето защо е необходимо да ограничим тяхната употреба, като намерим алтернативен начин за получаване на енергия. Биомасата е чудесен начин да направите това, тъй като е лесно да бъде получена и употребена.

След началото на производство на брикети от биомаса, редица компании преминаха към употребата им, тъй като те не замърсяват околната среда, по – евтини са от въглищата в дългосрочен план и могат да се използват дълго време.

Обикновено брикетите от биомаса са направени от растения или естествени животински отпадъци. Получават се след процес на рециклиране, който ги превръща в източник на енергия. Еко – брикетите нямат нито един от недостатъците на изкопаемите горива и най-важното – не изпускат парникови газове или токсични химикали в атмосферата.

Материалите от биомаса се пресоват в брикети, така че да могат да заместят въглищата при производството на енергия. Те горят точно по същия начин, но не оказват вредно въздействие на околната среща. Брикетите от биомаса, могат да бъдат използвани за захранване на мощни водни турбини за генериране на електричество.

В момента населението на Земята е 7.6 милиарда, като се очаква през 2030 г. то да се увеличи на 8.6 милиарда, през 2050 г. – на 9.8 милиарда, а през 2100 г. – на 11.2 милиарда души, според прогнозите на икономическия и социален съвет на ООН.

В съвременния свят всеки има нужда от електричество. Затова и хората прибягнаха до употребата на изкопаеми горива, за да управляват градовете си. Въпреки това, в 21 век, един милиард и четристотин милиона души все още живеят без електричество.
Употребата на биомаса, вместо изкопаеми горива, може и трябва да промени тенденцията на замърсяване на въздуха и увеличаване парниковия ефект.

Еко-брикетите ни лишават и от нуждата от добив и транспорт на изкопаеми горива навсякъде по света, тъй като могат да бъдат произведени на местно равнище от растения или естествени животински отпадъци. Това би могло да намали значително цената на електроенергията за много страни, които нямат петролни или въглищни резерви. Това би означавало достъпна и безопасна енергия за всички.

В края на 2016 г. българската компания „Меджик Флейм“ ООД стартира собствено производство на брикети от биомаса.

Еко брикети „Меджик Флейм“ са евтино екологично решение за отопление.
Брикетите „Меджик Флейм“ са 100% натурален продукт, приготвен единствено от слънчогледови люспи. Брикетите са технологичен отпадък, получен в процеса на обработка и производство на белени слънчогледови ядки. Брикетите са перфектен заместител на въглища, дърва, дървени брикети, течно гориво и др. Разликата е, че брикетите от слънчогледови люспи имат висококалорийна (топлинна) стойност и пренебрежимо ниско съдържание на освободени вредни емисии.

Всъщност, брикетите „Меджик Флейм“ не съдържат почти никакви вредни емисии.

ПРЕДИМСТВА:

  • 1 тон от брикетите от слънчогледови люспи се равнява на 1.4 тона брикети от кафяви въглища, 1.9 тона дърва или 2.5 тона въглища на прах
  • Лесни за транспортиране
  • Лесни за съхранение (гризачите не ги нападат)

„Меджик Флейм“ ООД предлага:
Пакетирани брикети в сезалови торби от по 20 кг.

За повече информация: 0889937247
www.magicflame.eu