Клас Олио с награда за най-добър износител

Клас Олио с награда за най-добър износител

„“Стандарт“ винаги търси и показва добрия пример. Това ще направим и днес. Миналата година пандемията удари най-много износа. Затова тази година наградите на „Стандарт“ са за износителите, които имат устойчивост на външния пазар.“ Това заяви зам.главният редактор на „Стандарт“ Екатерина Николова по време на връчване на отличията.
„Щастлив съм, че представлявам компания, която продължава своето устойчиво развитие, без нито лев субсидия от Европа“ – сподели г-н Атанас Кънчев – директор външнотърговски отношения на „Клас Олио“ ЕАД.

„Наистина, по време на пандемията, нашата компания остана стабилна по отношение на производството на рафинирано, нерафинирано олио и белен слънчоглед – Bakery grade. Наскоро открихме нови производствени и преработвателни мощности, за да можем да отговорим на очакванията на нашите клиенти“ – сподели Кънчев на г-н Ерхан Топчу – секретар на посолството на Република Турция у нас, от когото получи наградата.

Сред отличените компании на церемонията на в-к „Стандарт“ бяха още Фабриката за шоколади в Своге, Белла България, Катаржина Естейт и други.   

Меджик Флейм официално откри най-новата си преработвателна линия

Меджик Флейм официално откри най-новата си преработвателна линия

С тържествена Света литургия и водосвет официално открихме най-новата, производствена линия #5 за преработка на слънчоглед – Bakery grade на територията на завода ни в Рилци, Добрич.

На церемонията присъстваха собственикът на „Меджик Флейм“ ЕООД и „Клас Олио“ ЕАД – г-н Едуард Багдасарян, г-н Борислав Стоянов – изпълнителен директор на предприятието, официални гости, партньори и колеги.

 

„С новата ни линия за преработка на слънчоглед, достигнахме капацитет от 10 000 тона белена ядка/ месечно, което е атестат за доброто ни представяне на международните пазари. Благодарим за доверието на нашите европейски партньори, които ценят високо нашата продукция. Това стимулира по естествен път развитието на компанията ни, като същевременно разкриваме и нови работни места, което е от изключителна важност за региона“ – сподели г-н Стоянов.

„Както виждате, намираме се в чисто нова сграда, където освен новата ни линия, предстои да бъдат изградени офисни, складови площи и защо не още една – две преработвателни линии?“ – коментира г-н Багдасарян.

 

*От износител на слънчоглед, през последните години България се превърна във вносител, благодарение на инвестициите в сектора, които позволяват родната продукция да се преработва у нас. Това повишава добавената стойност на земеделската продукция и допринася за развитието на българската икономика.

*бел. на редактора

Свободна позиция за главен счетоводител, базиран в София

Свободна позиция за главен счетоводител, базиран в София

Меджик Флейм е бързоразвиваща се Група заета в сектор преработка на слънчоглед и производство на слънчогледово олио. Групата се състои от 6 компании, като основни са 2 от тях заети с производство.

Меджик Флейм е лидер на пазара на  реализация в България за производство на белен слънчголед, биркети и пелети.

Присъединявайки се към нашия екип Вие ще имате шанса да се развивате в среда от колеги с подобни ценности и да знаете, че работата Ви носи удовлетвореност.

Ние вярваме, че всеки един от служителите допринася и е отговорен за положителната промяна около нас.

Основни дейности:

Съвместно с финансовия директор и ръководейки оперативната счетоводна дейност, вие ще бъдете основна движеща сила за финансовия успех на фирмата. От вас се очаква да:

 • Отговаряте за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и предотвратяване на злоупотреби в процеса на изразходване на материалите и паричните средства;
 • Участвате при разработване на финансовия план и на методически указания за него;
 • Осигурявате съставянето на счетоводните отчети и изготвянето на балансите в определените срокове;
 • Участвате при анализиране на финансовите резултати и предлагате мерки за подобряването им;
 • Изготвяте доклади, справки и други документи по искане на финансовия директор;
 • Работи в тясно сътрудничество с други вътрешни отдели на компанията като подпомага и контролира дейността им.
 • Участва в създаването и управлението на вътрешни проекти по въвеждането на политики и процедури на групово ниво.
 • Контролира спазването на установените вътрешно – фирмени правила по оформяне на документите, свързани с движението на финансовите средства, стоково – материалните запаси, активите на дружеството, разчетите и плажежните задължения
 • Участва в комисиите по редовното извършване на инвентаризациите и контролира своевременното отразяване на резултатите от тях.
 • Своевременно отразява всички стопански операции, съгласно утвърдена счетоводна политика и корпоративни правила.
 • Участие в процесите по счетоводно приключване и изготвяне на счетоводни отчети на 3 от дружествата в групата;
 • Изготвянето на годишни и междинни консолидирани финансови отчети на дружествата от Групата;

Умения необходими за ролята

 • Висше счетоводно- икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;.
 • Трудов опит: минимум 5 г. трудов стаж по специалността;
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Експерт в ползване на счетоводни програмни продукти, с предимство са кандидати с познания в счетоводни системи Expert M и Бизнес Навигатор.
 • Добри умения за приоритизация на задачите;
 • Много добро познаване и прилагане на Данъчното законодателство и международни счетоводни стандарти;
 • Работа със Счетоводни стандарти, ВОП и ВОД на стоки и услуги, счетоводни сметки /активни, пасивни, активнно-пасивни/
 • Добри комуникативни умения и желание за работа в екип
 • Правилното осчетоводяване на паричните потоци;
 • Добри и осъвременени познания свързани с нормативната уредба:

В замяна ние ще Ви предложим:

 • Високо професионална и бързо развиваща се бизнес среда;
 • Добра работна етика;
 • Възможност да видите плодовете на вашите усилия;
 • Отлични условия на труд;
 • Карта Мутлтиспорт
 • Възможност за кариерно развитие и създаване на счетоводно/одитно звено в групата;
 • Конкуренто възнаграждение и допълнителни стимули свързани с резултатите на компанията;
 • Социални придобивки
 • Възнаграждението ще ви изненада приятно;

Ако желаеш да се присъединиш към професионалната общност на Меджик Флейм Груп, моля представете своя автобиография на bhristov@magicflame.eu. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. Мотивационно писмо /написано конкретно за настоящата кандидатура/ е предимство.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Брикетите от Биомаса – Евтино и екологично решение

Брикетите от Биомаса – Евтино и екологично решение

„Най-големият замърсител на въздуха в столицата през зимните месеци е отоплението на дърва и въглища.“ – Йорданка Фандъкова – кмет на София…

В наши дни стремежът към увеличаване на употребата на зелена енергия е не просто мода, а необходимост. Всеки се възмущава от замърсения въздух в населените места, но не всеки си дава сметка, колко голям е личния му принос по отношение замърсяването на атмосферата.

Същевременно всеки е наясно с проблемите свързани с глобалното затопляне – феномен с който сме длъжни да се съобразим, като променим живота си с мисъл за природата и като намалим замърсяването на околната среда, доколкото ни е възможно.

Основния източник на енергия за повечето райони по света са изкопаемите горива, като най-широко разпространена е употребата на въглища, които захранват котлите за да произвеждат пара, която се преобразува в енергия.

Употребата на въглища е сред основните фактори за замърсяването на околната среда. Ето защо е необходимо да ограничим тяхната употреба, като намерим алтернативен начин за получаване на енергия. Биомасата е чудесен начин да направите това, тъй като е лесно да бъде получена и употребена.

След началото на производство на брикети от биомаса, редица компании преминаха към употребата им, тъй като те не замърсяват околната среда, по – евтини са от въглищата в дългосрочен план и могат да се използват дълго време.

Обикновено брикетите от биомаса са направени от растения или естествени животински отпадъци. Получават се след процес на рециклиране, който ги превръща в източник на енергия. Еко – брикетите нямат нито един от недостатъците на изкопаемите горива и най-важното – не изпускат парникови газове или токсични химикали в атмосферата.

Материалите от биомаса се пресоват в брикети, така че да могат да заместят въглищата при производството на енергия. Те горят точно по същия начин, но не оказват вредно въздействие на околната среща. Брикетите от биомаса, могат да бъдат използвани за захранване на мощни водни турбини за генериране на електричество.

В момента населението на Земята е 7.6 милиарда, като се очаква през 2030 г. то да се увеличи на 8.6 милиарда, през 2050 г. – на 9.8 милиарда, а през 2100 г. – на 11.2 милиарда души, според прогнозите на икономическия и социален съвет на ООН.

В съвременния свят всеки има нужда от електричество. Затова и хората прибягнаха до употребата на изкопаеми горива, за да управляват градовете си. Въпреки това, в 21 век, един милиард и четристотин милиона души все още живеят без електричество.
Употребата на биомаса, вместо изкопаеми горива, може и трябва да промени тенденцията на замърсяване на въздуха и увеличаване парниковия ефект.

Еко-брикетите ни лишават и от нуждата от добив и транспорт на изкопаеми горива навсякъде по света, тъй като могат да бъдат произведени на местно равнище от растения или естествени животински отпадъци. Това би могло да намали значително цената на електроенергията за много страни, които нямат петролни или въглищни резерви. Това би означавало достъпна и безопасна енергия за всички.

В края на 2016 г. българската компания „Меджик Флейм“ ООД стартира собствено производство на брикети от биомаса.

Еко брикети „Меджик Флейм“ са евтино екологично решение за отопление.
Брикетите „Меджик Флейм“ са 100% натурален продукт, приготвен единствено от слънчогледови люспи. Брикетите са технологичен отпадък, получен в процеса на обработка и производство на белени слънчогледови ядки. Брикетите са перфектен заместител на въглища, дърва, дървени брикети, течно гориво и др. Разликата е, че брикетите от слънчогледови люспи имат висококалорийна (топлинна) стойност и пренебрежимо ниско съдържание на освободени вредни емисии.

Всъщност, брикетите „Меджик Флейм“ не съдържат почти никакви вредни емисии.

ПРЕДИМСТВА:

 • 1 тон от брикетите от слънчогледови люспи се равнява на 1.4 тона брикети от кафяви въглища, 1.9 тона дърва или 2.5 тона въглища на прах
 • Лесни за транспортиране
 • Лесни за съхранение (гризачите не ги нападат)

„Меджик Флейм“ ООД предлага:
Пакетирани брикети в сезалови торби от по 20 кг.

За повече информация: 0889937247
www.magicflame.eu

Масло в огъня на „Меджик флейм“

Масло в огъня на „Меджик флейм“

Производителят на белен слънчоглед от Добрич придоби „Клас олио“ и свързаната „Кабакум груп – импорт експорт“ от Иглика Филипова

След начало в търговията със зърно и последвало развитие на производство на белен слънчоглед наскоро „Меджик флейм“ добави още едно звено в преработката на селскостопански продукти. Компанията придоби производителя на олио „Клас олио“ и външнотърговската му компания „Кабакум груп – импорт експорт“. Сделката отвън изглежда като класическо окрупняване на сходни производства и изграждане на група с близо 230 млн. лв. оборот за 2019 г. (виж таблицата). Отвътре обаче собственикът й Едуард Багдасарян вижда възможности за много синергии и разширяване на пазарите. Той вече планира следващите инвестиции, които ще увеличат капацитета за производство и ще разширят листата с продукти, включително царевични. А фокусът, който си поставя занапред, е към чистите храни и енергийната независимост.

„Меджик флейм“: Новата звезда на пазара на слънчоглед

„Меджик флейм“: Новата звезда на пазара на слънчоглед

Варненският търговец и преработвател на белени семки е сред най-бързо растящите през 2019 г. с 55% увеличение на приходите

Двоен ръст на приходите, шесторен на печалбата и три пъти повече заети. Числата са на варненския търговец на белени слънчогледови семки „Меджик флейм“ и са постигнати за последните три години. А обяснението: преминаване от сделки със селскостопанска продукция към преработка. През инвестициите в нови мощности и износът през 2019 г. „Меджик флейм“ постига 55% ръст на продажбите до близо 132 млн. лв. приходи и печалба от 6.3 млн. лв., генерирана от 200 души персонал.