История

Основавана е  „Клас Олио“ ЕАД.

Създава се „Меджик Флейм“ ЕООД . Компанията навлиза в световния пазар на зърно.

„Меджик Флейм“ променя адреса на управление от гр.Варна в гр.София поради преминаване на отчет в Големи данъкоплатци на НАП.
Клас Олио

С инсталирането на напълно автоматичната, високотехнологична италианска издувна машина „SIAPi”, комбинирана с въздушни транспортни системи за придвижване на бутилките, Клас Олио изцяло автоматизира процеса на бутилиране на олиото.

На 03.06.2013 г. „Клас олио” ООД  подписва първият си договор за износ на слънчогледово масло за Китай на стойност 1,5 милиона евро.

Въвеждаме в експлоатация най-новата си рафинерия за слънчогледово масло. С изградената съобразно най-новите технологии рафинерия Клас олио увеличи своя месечен капацитет до пет милиона литра.

Клас Олио – След успешно реализираните търговски отношения с Китай, Клас Oлио разпространява своята продукция вече и на африканския пазар.

Клас Олио

Клас Олио разширява присъствието си на китайския пазар чрез нов договор за доставка на 850 т. слънчогледово масло.

Клас олио стартира доставки на бутилирано олио към Йордания, Хърватска и Грузия.

Клас Олио

Като част от мащабната си инвестиционна програма за модернизация и повишаване на производствените мощности Клас олио ЕООД закупува комплект нови преса и пекач от водещ световен производител с капацитет 350 т дневно.

Успешно приключва и поредния етап от инвестиционната програма на дружеството – изграждането на двата резервоара за сурово масло с обща вместимост 4000 т.

Инсталираме и въвеждаме в експлоатация високоефективна, напълно автоматична бутилираща линия с дневен капацитет на бутилиране от 200 хил. литра олио.

Клас Олио АД е обявена за втория по големина производител на олио в България от престижната класация на специализираното икономическо издание „Регал“

 

Клас Олио

Затвърждавайки лидерската си позиция в производството на олио и слънчогледов шрот с превъзходни качествени показатели Клас Олио сключва договор с един от най-реномираните доставчици на лабораторно оборудване в света – американската компания BRUKER за цялостно обновяване на уредите си за контрол на качеството.

Клас Олио напредва уверено по инвестиционната си програма с инсталиране на нова иновативна система от лющачи, производство на един от световните лидери в този бранш. Новите мощности, увеличават капацитета на фабриката до 450 тона преработен слънчоглед на ден, като същевременно ще повишат качеството на произвеждания слънчогледов шрот, чиито протеин вече надвишава 37%.

Новите лющачи са с висок клас на енергоемкост и КПД, нулево запрашаване и затвърждават насоката на Клас Олио за инвестиции в съвременно оборудване от най-висок клас.

Меджик Флейм

Откриваме първият цех за преработка на слънчоглед Bakery grade с капацитет 2000 м.т. преработена продукция месечно.

 

 

Меджик Флейм

Откриваме и вторият ни цех, с удвоен капацитет на преработка, като достигаме 4000 тона преработена продукция за месец.

Меджик Флейм придобива първите си 26 HGV Volvo камиони с които започва да извършва пренос и доставки на товари в цяла Европа.

Меджик Флейм навлиза в земеделието. Засаждаме и обработваме с грижа към природата 550 дка лавандулов масив и 150 дка слънчоглед.

Меджик флейм инвестира в собствена складова база в непосредствена близост до Варненското езеро. Завършва се Етап 1 – Базата заработва при капацитет на съхранение 40 000 м.т.

Меджик Флейм

След модернизация на първият ни цех за преработка успяхме да увеличим капацитета до 6500 м.т. тона месечно.

Клас Олио

Клас Олио ЕАД успешно въвежда в експлоатация нов високотехнологичен маслоекстракционен комплекс. Инвестиционният проект е един от най-големите за последните години в сферата на маслодобива в България и дава възможност за удвояване на капацитета на завода, както и подобрява качеството на произвежданите продукти, намалява  вредните хексанови  емисии, съгласно европейските норми и осигурява висока енергийна ефективност.  Напълно автоматизираната производствена линия  открива и нови работни места за висококвалифицирани специалисти.

През същата година Клас Олио ЕАД успешно въвежда в експлоатация нов цех за дегумиране на сурово пресово и екстракционно масло. Новото съоръжение, отговарящо на най-високите технологични стандарти е с капацитет за преработка на 250 тона сурово масло дневно и е произведено от един от световните лидери в този сектор.

Меджик Флейм

Меджик флейм придобива два съседни парцела, като по този начин увеличава територията на Производствено – складов комплекс „Рилци“ до 24 дка. На новата площ започва строителството на нов сграден комплекс включващ Четвърта линия на производство, складова база с капацитет 60 000 тона и административни площи.

Меджик Флейм купува 14 зърновоза Scania, на метан, като с грижа за околната среда, автопаркът ни нараства до 40 камиона.

Меджик Флейм

Меджик Флейм е обявена за най-динамично развиващата се българска компания Европа, според Индекса на Лондонската стокова борса.

Клас Олио

Като следващ проект след успешното въвеждане в експлоатация на нова хексанова екстракция Клас Олио ЕАД увеличава капацитета си за дегумиране на масла. Новото съоръжение е произведено от един от световните лидери в бранша и осигурява безпроблемното дегумиране на суровото олио, резултиращо от увеличения капацитет за преработка на фабриката (500 МТ слънчогледово семе/ден).

Откриваме свръхмодерен цех за екстракция на сурово слънчогледово масло, като по този начин повишаваме ефективността, енергоемкостта и екологичности на нашето производство.

Меджик Флейм

Пуснахме в експлоатация и третият ни цех за преработка на белен слънчоглед Bakery grade, като увеличихме капацитета си до 6000 м.т./месечно.

Меджик флейм завършва втори етап от Складовата си база край град Варна, като достига капацитет на съхранение 100 000 тона.

„Меджик Флейм“ придобива „Клас олио“ и свързаната „Кабакум груп – импорт експорт“

Меджик Флейм

Въведохме в експлоатация най-новата ни и модерна преработвателна мощност. Така компания достигна капацитет на преработка от 10 000 тона за месец!

Закупихме и инсталирахме в „Клас Олио“ нова високотехнологична преса от последно поколение. С направената инвестиция повишихме капацитета на производство на олио до 250 000 литра дневно.

Меджик Флейм

Стартирахме изграждането на поредният ни, най-модерен до момента цех за преработка на белен слънчоглед Bakery grade. Капацитет на преработка – 3 500 м.т./месец.

Клас Олио

На територията на „Клас Олио“ изградихме собствена дестилерия за лавандулово масло.

 

На 03 май 2023 г. Меджик Флейм ЕООД стана член на The Specialty Food Association,USA.

The Specialty Food Association