Контакти

Адрес

София, 1000 ул. Бачо Киро 28, ет. 4;
с. Карапелит, обл. Добрич, ул. „Втора“ 29;
Добрич, Рилци, 9300, бул.“Добруджа“ 213

Телефон

(359) 0700 70000

E-mail

kernelstrade@magicflame.eu

info@klasolio.com

Facebook

Magic Flame Ltd.

LinkedIn

Klas Oil JSC

Търговски отдел

Корпоративни клиенти Олио/Белена ядка – BAKERY GRADE
(за количества над 24 тона!): +359 886 359 935 / +359 888 922 200

Клиенти олио
(за количества 1 – 10 тона): +359 882 660 850

Клиенти брикети и пелети на едро
(за количества над 24 тона!): +359 884 789 811

Клиенти брикети и пелети на дребно
(за количества 20 кг. – 10 тона!): +359 885 070 000
Само за град Варна! Понеделник – Петък – 09.00 – 16-00 часа

Счетоводство

Факс

+359 5714 9902

Свържете се с нас

7 + 14 =