Мисия, визия, цели

Мисия, визия, цели, принципи

  • Подкрепа и развитие на родното земеделие и производство
  • Био Индустрия и нови технологии
  • Еко ориентирани
  • Социално отговорни
  • Постоянно развитие