Еко брикети от слънчоглед

Поради естеството на нашата дейност и с грижа за околната среда, „MAGIC FLAME“ Ltd. произвежда своите еко-брикети, изцяло от слънчогледова люспа. Към момента разполагаме с 4 брикет – преси с общ производствен капацитет от 600 тона/месец.

С увеличаването на производството на белена ядка, паралелно ще увеличаваме и капацитета на производство на еко-брикети, които вече успешно изнасяме в Румъния и Франция. Еко – брикетите са изцяло незамърсяващ околната среда продукт, който бързо се превърна в предпочитан средство за отопление, както за битови, така и за промишлени клиенти.

Предимства:

 • 1 тон от брикетите от слънчогледови люспи се равнява на 1.4 т брикети от кафяви въглища, 1.9 т дърва, 2.5 т въглища на прах и др.
 • Лесни за транспортиране
 • Лесни за съхранение (гризачите не ги нападат).

Ние предлагаме:

 • Пакетирани брикети в сезалови торби от по 20 кг.

Регионални представители

 • Полски Тръмбеш – 0899129733
 • Цар Калоян – 0886100215
 • Генерал Тошево – 0899924748
 • Близнаци – 0886330110/ 0889909005
 • Стралджа – 0876876995
 • Ямбол – 0895147100
 • Габрово – 0897 876 477
 • Славяново – 0878224237/ 0878224238
 • Две Могили – 0888622411
 • Поморие – 0888760467
 • Пловдив – 0899807676
 • Каварна – 0888205208

За контакти и заявки за количества На Едро: 0884 78 98 11