Шрот

Шротът е основен компонент при фабрикацията на фуражни храни. Продуктът е от основно значение за животновъдството, тъй като съдържа високи нива на протеини.