Складови бази

През 2018 г. компанията започна изграждането на складов комплекс в местността „Побити камъни“ също в близост до морската столица на България. Към момента в експлоатация са въведени 10 от общо 14 хоризонтални склада с капацитет на съхранение 100 000 тона. След изграждането на финалния етап на комплекса, капацитета на съхранение ще достигне 140 000 тона.
През 2017 г. „MAGIC FLAME“ Ltd. придоби складова база с капацитет на съхранение 3000 тона в местността „Набланка“ в непосредствена близост до град Варна. Намира се на крайезерния път, на около 500 метра след края на града, посока село Казашко. Базата е специализирана за продажба на брикети за битови и индустриални потребители.