За Меджик флейм

Компанията е създадена в началото на 2007 година и оттогава има успешна история на търговия с над 9 милиона метрични тона зърнени и маслодайни култури изнесени по цялото земно кълбо. През 2015 износът на компанията достига рекордните 300 000 метрични тона зърнени и маслодайни култури. Ние работим с най-големите международни компании в индустрията в световен мащаб – Амеропа АГ, Гленкор Грейн БВ, Каргил, Нидера и много други.
В наши дни прилагаме цялата натрупана през годините експертиза в нашите нови бизнес сегменти – белене на слънчогледови семки и производство на слънчогледово олио.

Меджик флейм” ЕООД, Булстат №148020095 е дружество със седалище и адрес на управление: София, бул.”Бачо Киро”№ 28, ет.4.

Собственик и управител е Едуард Х.Багдасарян.

Регистриран капитал е 5000лв. Основният капитал е 5391 х.лв.

При създаването на Търговския регистър дружеството се пререгистрира.

През 2010 дружеството променя адреса на управление от гр. Варна в гр. София поради преминаване на отчет в Големи данъкоплатци на НАП. Към настоящия момент компанията е на отчетност от средни данъкоплатци в гр. София.

Дружеството е познато на пазара със зърно от повече от 14 години. Регистрирано е в Службата по зърното и фуражите към Министерството на земеделието, храните и горите. Притежава лиценз и декларира пред тях оперативната отчетност. Работи с над 150 доставчици -търговци на зърно и с над 30 клиенти от цял свят.

В края на 2020 г. дружеството придоби един от най-големите производители на олио в България – Клас Олио ЕАД – предприятие с 20 годишна традиция в маслодобивната промишленост, доверен партньор на българското земеделие и утвърден международен доставчик с впечатляваща пазарна география.
В сделката за придобиването на Клас Олио е включено и дружеството „Кабакум Груп – Импорт Експорт“, което е фокусирано в износа на продукцията на „Клас олио“ по света.

Дружество Меджик флейм ЕООД притежава завод за преработка на слъчоглед – „Bakery grade“ в Рилци – гр. Добрич, както и собствени зърнобази в Добрич и Варна.
Основна дейност на дружеството е производство на олио, преработка на слънчоглед, търговия със зърно, търговска дейност със стоки и услуги при обработка на зърното – пред НСИ е деклариран код по КИД 4621 – търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн.

Дружеството използва кредитни линии в Уникредит Булбанк АД, Юробанк България АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Обединена Българска Банка АД, Българо-американска кредитна банка АД,

През 2020 г. доверие на Меджик Флейм, бе гласувано от банка базирана в Женева, Швейцария – BCP (Banque de Commerce et de Placements) посредством предоставянето на търговско финансиране. Дружеството е запазило през кризисните години добър финансов рейтинг и имаме стремеж за растеж в ефективността и рентабилността си.

Дружеството излиза на пазарите за зърно и зърнени производни продукти във Франция, Румъния, Гърция, Полша, Германия, Китай и др.

Меджик флейм ЕООД е член на КРИБ, който е член на ICC.
Меджик флейм ЕООД e член на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЗЪРНО И ФУРАЖИ БАТЗФ, който е член на COCERAL.

Меджик флейм ЕООД e член на The Specialty Food Association,USA.